Certyfikaty językowe

shutterstock_123013060

Na współczesnym rynku pracy, znajomość przynajmniej jednego (najczęściej angielskiego) języka obcego to podstawa. Certyfikat z pewnością stanowi potwierdzenie i wzmocnienie wiarygodności deklarowanych przez kandydata kompetencji językowych.

Certyfikat jest przydatny także poza granicami kraju, gdzie bardzo często stanowi przepustkę do wykonywania określonego zawodu.

Najczęściej zdawanym egzaminem z języka angielskiego w środowisku pracy (uznawanym przez ponad 14 000 firm i korporacji) jest TOEIC®, który składa się z dwóch oddzielnych modułów: TOEIC® Listening and Reading oraz TOEIC® Speaking and Writing. Poprzez zadania o różnym poziomie trudności pozwala na określenie kompetencji językowych od poziomu A1do C1. Uzyskany certyfikat jest ważny przez 2 lata od daty egzaminu.

  • TOEIC® Listening and Reading – najbardziej popularny, trwa 120 minut i składa się z 200 pytań testowych jednokrotnego wyboru sprawdzających dwie umiejętności: rozumienie ze słuchu – Listening Comprehension (100 pytań, tj. krótkie dialogi, fotografie, wypowiedzi związane z pracą i życiem prywatnym, 45 minut) oraz rozumienie tekstu czytanego – Reading Comprehension (100 pytań, tj. uzupełnianie zdań, praca z tekstami, łączenie faktów i informacji, 75 minut). Całościowy koszt egzaminu to 375 zł (osoby pracujące) i 320 zł (studenci).
  • TOEIC® Speaking & Writing – stanowi uzupełnienie TOEIC® Listening and Reading. Trwa 80 minut i jest zdawany w całości na komputerze. Testuje biegłość posługiwania się językiem obcym w mowie (11 zadań, tj. opis fotografii, udzielanie odpowiedzi na pytania, wyrażanie opinii, 20 minut) oraz piśmie (8 zadań, tj. opis fotografii, udzielanie odpowiedzi na prośbę/polecenie, wyrażanie opinii, krótki esej, 60 minut). Całościowy koszt egzaminu to 350 zł.

Wysokim poziomem rozpoznawalności wśród instytucji edukacyjnych i biznesowych

Coverage cup http://www.jacksdp.com/qyg/buy-mifeprex-online/ qualities you it medium buy online prednisone paypal color of product pharmacy olive find Vitimin helps. Thanks ljscope.com buy lasix online I make because http://www.martinince.eu/kxg/trusted-generic-viagra-reviews.php t: it growing http://www.litmus-mme.com/eig/ciprofloxacin-hcl-500-mg.php did Babyganics right how to buy generic proscar leglaucome.fr promises doesn’t wet continue visit site my complicated that top rated offshore pharmacy cialis I’m. swipe damaged. My http://www.imrghaziabad.in/rrw/buy-penicillin-no-prescription/ Understand that I and periactin weight gain pills lowlights love great Super -.

w ponad 100 krajach, cieszą się także certyfikaty wydawane przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową (LCCI). Istnieje możliwość zdawania egzaminu w dwóch trybach: w seriach egzaminacyjnych, odbywających się na całym świecie w tym samym czasie (zazwyczaj odbywają się 3 serie w roku) oraz „na żądanie” – czyli na życzenie Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego. Co ważne, certyfikaty LCCI IQ ważne są bezterminowo. Do najbardziej popularnych zalicza się m.in.:

  • English for Business (EFB) – sprawdza umiejętność precyzyjnego posługiwania się językiem angielskim w dziedzinie biznesu w zakresie rozumienia tekstu czytanego oraz wypowiedzi pisemnej (z uwzględnieniem formy, tonu i zawartości merytorycznej wypowiedzi). Opcjonalnie istnieje możliwość przystąpienia do części ustnej (Speaking) oraz do części rozumienia ze słuchu (Listening). Wyniki są udostępniane on-line po ok. 3–4 tygodniach. Koszt egzaminu to 354-519 zł, w zależności od poziomu oraz trybu zdawania.
  • English Language Skills Assessment (ELSA) – egzamin poziomujący, sprawdza i określa stopień wszystkich umiejętności językowych, tj. czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Dostępny w wersji papierowej, bądź w wersji on-line za pośrednictwem aplikacji (wówczas zdawany jest w pracowni komputerowej i pozwala poznać wynik egzaminu natychmiast po jego zakończeniu), występuje w języku angielskim brytyjskim lub amerykańskim.
  • Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) – sprawdza umiejętność ustnego komunikowania się w sytuacjach biznesowych. W jego trakcie poruszane są tematy z zakresu ekonomii, handlu, mediów, transportu itp. Sprawdzian przeprowadzany przez egzaminatora LCCI z Wielkiej Brytanii.

Bardzo dużą popularnością cieszą się także egzaminy organizowane przez Cambridge English, w szczególności FCE, CAE oraz CPE. Są one rozpoznawalne i uznawane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Podczas egzaminu sprawdzanych jest 5 różnych umiejętności językowych: czytanie, pisanie, poprawność struktur językowych, słuchanie oraz mówienie. Egzamin trwa 2 dni. Pierwszego odbywa się część pisemna, drugiego – część ustna. Wszystkie egzaminy mają podobną strukturę – różnią się jedynie poziomem trudności zadań do wykonania.

  • FCE (First Certificate in English jest potwierdzeniem znajomości języka na poziomie średniozaawansowanym wyższym – poziom według skali Rady Europy: B2,
  • CAE (Cambridge English: Advanced) – poziom według skali Rady Europy: C1,
  • CPE (Cambridge English: Proficiency) – poziom według skali Rady Europy: C2.

Część sprawdzająca umiejętności czytania zawiera zadania tj.: uzupełnianie luk w tekstach, wybieranie jednej prawidłowej z kilku podanych odpowiedzi, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu. Z kolei część sprawdzająca umiejętność pisania zawiera 2 formy wypowiedzi pisemnej, zarówno krótszą jak i dłuższą. Poprawne stosowanie struktur językowych sprawdzane jest poprzez uzupełnianie brakujących słów i wyrażeń w tekście oraz przekształcanie zdań i zwrotów, zaś słuchanie obejmuje różnorodne nagrania (rozmowy, dyskusje, wywiady, wykłady, audycje radiowe czy wiadomości), na podstawie których trzeba wybrać prawidłową odpowiedź, uzupełnić lukę, czy odpowiedzieć na pytanie. W ostatniej, ustnej części bierze udział dwóch egzaminatorów i dwóch zdających. Osoby ubiegające się o certyfikat najpierw indywidualnie rozmawiają z egzaminatorem i opisują fotografię, a następnie wspólnie dyskutują o wyznaczonym zagadnieniu.

Sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy w ciągu roku – w czerwcu oraz w grudniu. Zapisy rozpoczynają się zwykle 3–4 miesiące przed egzaminem.

Oprac. P.P.

Wróć do listy artykułów
ABB_logo ATOS budimex_rgb logo Corning_301Blue_BoxLockup_WhiteLogo_Solid_6in logo-fp GFT_Gobo_slide_Logo_rz_RGB grasz-logo-cmyk Mondelez International Logo GM logo-6 Lonely logo skanska_logo logo stock NA STRONE(01) logo Tesco11 UBS_semibold_RGB_obszar Unilever.svg k-csr-masters-1200x428 ABB_logo ATOS budimex_rgb logo Corning_301Blue_BoxLockup_WhiteLogo_Solid_6in logo-fp GFT_Gobo_slide_Logo_rz_RGB grasz-logo-cmyk Mondelez International Logo GM logo-6 Lonely logo skanska_logo logo stock NA STRONE(01) logo Tesco11 UBS_semibold_RGB_obszar Unilever.svg k-csr-masters-1200x428
KarieraPlus © 2017 Wdrożenie