Certyfikaty w zarządzaniu

shutterstock_16721161

Zdobywając doświadczenie zawodowe w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że warto się sprawdzić i uzyskać potwierdzenie posiadanych kwalifikacji w postaci certyfikatu.

Certyfikat nie tylko podnosi pewność siebie, ask ale także zwiększa wiarygodność w oczach potencjalnych pracodawców. Zazwyczaj certyfikację w danej dziedzinie przeprowadza kilka firm, co stwarza możliwość wyboru. Nie inaczej jest w przypadku zarządzania projektami. A że certyfikat certyfikatowi nierówny, warto wziąć pod lupę dostępną na rynku ofertę.

Do najpopularniejszych firm udzielających certyfikacji z zakresu zarządzania projektami zalicza się: PMI (Project Management Institiute), IPMA (International Project Management Association) oraz APM Group. Każda z nich ma w swojej ofercie różne poziomy certyfikatów. Aby ocenić ich przydatność, warto przyjrzeć się im nieco bliżej.

Cieszące się światowym uznaniem (w szczególności w USA) certyfikaty PMI występują na trzech poziomach. Nie ma jednak konieczności przechodzenia kolejno wszystkich. Certyfikaty są niezależne, więc zdający sami wybierają, o jaki certyfikat chcą i mogą się ubiegać, uwzględniając swoją wiedzę merytoryczną i posiadane w tym zakresie doświadczenie.

 • CAPMCertified Associate in Project Management – najbardziej podstawowy, uruchomiony z myślą o osobach, które stawiają pierwsze kroki w obszarze zarządzania projektami. Skierowany do początkujących kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych. Warunkiem formalnym zezwalającym na ubieganie się o certyfikację jest wykazanie pracy w zespołach projektowych w wymiarze 1500 godzin bądź edukacja formalna w wymiarze 23 godzin. Egzamin certyfikacyjny składa się ze 150 pytań i trwa 3 godziny. Koszt certyfikacji to 250 Euro (185 euro dla osób stowarzyszonych w PMI). Ważność certyfikatu wynosi 5 lat – po tym czasie można go odnowić, ponownie przystępując do egzaminu bądź ubiegając się o certyfikat wyższego stopnia – PMP.
 • PMPProject Management Professional – najbardziej popularny, cieszący się dużą sympatią wśród kierowników projektów. Jest przeznaczony dla osób, które mają za sobą 4500 godzin doświadczenia w zarządzaniu projektami (co w praktyce oznacza ok. 3 lata, przy czym osoby nieposiadające wykształcenia wyższego co najmniej na poziomie licencjackim muszą wykazać dodatkowe 3000 godzin) oraz 35 godzin edukacji z zakresu zarządzania projektami. Egzamin certyfikacyjny trwa 4 godziny i składa się z 200 pytań testowych sprawdzających wiedzę ogólną oraz znajomość PMBoK Guide i kodeksu etycznego PMI. Koszt certyfikacji to 465 euro (340 euro dla osób stowarzyszonych w PMI). Certyfikat jest ważny przez 3 lata. aby ponownie go otrzymać należy zebrać 60 punktów PDU (Professional Development Units) w ciągu 3 lat od daty zdania egzaminu, w ramach zatwierdzonej przez PMI aktywności (m.in. udział w szkoleniach).
 • PgMP – dodatkowa kategoria certyfikacji skierowana do osób posiadających bogate doświadczenie i potwierdzająca umiejętność zarządzania wieloma projektami. Wymagania: dyplom licencjata, czteroletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i czteroletnie doświadczenie w zarządzaniu programami. Egzamin certyfikacyjny trwa 4 godziny i składa się ze 170 pytań testowych. Dodatkowym kryterium jest ocena kandydata dokonywana przez wskazane przez niego osoby, z którymi współpracował w swojej karierze zawodowej (ma ona charakter oceny 360° i jest dokonywana przez 12 osób). Koszt certyfikacji to 1500 euro (1250 euro dla osób stowarzyszonych w PMI). Jej ważność wynosi 3 lata. Aby ją odnowić, należy zebrać 60 punktów PDU (Professional Development Units) w ciągu 3 lat od daty zdania egzaminu, w ramach zatwierdzonej przez PMI aktywności (m.in. udział w szkoleniach).

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także certyfikaty IPMA, zakładające stopniowe przechodzenie przez kolejne poziomy – od D do A. Każdy certyfikat wydawany jest na 5 lat, po którym musi zostać odnowiony. IPMA wyróżnia się na tle innych certyfikacji tym, że obok kompetencji merytorycznych (technicznych) uwzględnia obszar behawioralny (dotyczący podstaw i zachowań) oraz kontekstualny (dotyczący miejsca kierownika projektu w organizacji oraz relacji w zespole projektowym). W skład całościowej oceny (z wyjątkiem poziomu D) wchodzą: samoocena kandydata, rozmowa indywidualna oraz wynik egzaminu pisemnego.

 • Poziom D (Certified Project Management Associate) – najniższy poziom certyfikacji, do której mogą przystąpić kandydaci nieposiadający praktycznego doświadczenia, a jedynie wiedzę teoretyczną z zakresu wszystkich obszarów zarządzania projektami. Egzamin ma wyłącznie formę pisemną i trwa 180 minut. Składa się z pytań zamkniętych (jedno- i wielokrotnego wyboru), pytań otwartych, zadań otwartych opartych na jednym studium przypadku oraz obliczeń. Koszt certyfikacji to tysiąc złotych, zaś recertyfikacji – 300 zł.
 • Poziom C (Certified Project Manager) – pierwszy poziom praktyczny.
  Od kandydata wymagane są: praktyczne umiejętności zarządzania projektami (min 36 miesięcy) oraz doświadczenie w kierowaniu projektami o ograniczonej złożoności. Na etapie składania zgłoszeń kandydat powinien załączyć swoje CV wraz z arkuszem samooceny oraz przedstawić listę referencyjną zrealizowanych projektów wraz z opisem jednego z nich zrealizowanego w ciągu dwóch ostatnich lat lub prowadzonego aktualnie, wykonanego w co najmniej 90%. Aby uzyskać certyfikację, należy zaliczyć dwuczęściowy sprawdzian (3-godzinny pisemny egzamin oraz 1-dniowy warsztat projektowy) oraz pomyślnie przejść godzinną rozmowę  weryfikującą wiedzę, doświadczenie i predyspozycje. Koszt certyfikacji to 6 tys. zł, zaś recertyfikacji –  tysiąc złotych.
 • Poziom B (zaawansowany)
  Od kandydata wymagane jest 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami (w tym 3 lata na poziomie kierowniczym), co sprawia, że grupą docelową są menedżerowie dużych, złożonych przedsięwzięć. Wymogi formalne są identyczne, jak w przypadku poziomu C. W ramach certyfikacji przeprowadzany jest dwuczęściowy sprawdzian (2-godzinny egzamin pisemny oraz 1-dniowy warsztat projektowy), oraz godzinna rozmowa z kandydatem weryfikująca jego wiedzę, doświadczenie i predyspozycje. Dodatkowo kandydat jest zobowiązany do przygotowania raportu z projektu oraz udziału w 1,5-godzinnej rozmowie na temat zaproponowanych w nim rozwiązań. Koszt certyfikacji to 8 tys. zł (lub dopłata 3 tys. zł do poziomu C), zaś recertyfikacji –  tysiąc złotych.
 • Poziom A (najwyższy)
  Kandydaci do najwyższego poziomu certyfikacji IPMA muszą posiadać kompetencje z zakresu zarządzania programami i portfelami projektów. Wymogi formalne są identyczne, jak w przypadku poprzednich poziomów. W ramach certyfikacji kandydat przechodzi identyczne etapy, jak w przypadku poziomu C – różnica dotyczy jednak skali realizowanych zadań. Przygotowywany raport jest „raportem dyrektora projektu”. Koszt certyfikacji to 10 tys. zł (lub dopłata 3 tys. zł do poziomu B), zaś recertyfikacji – tysiąc złotych.

Kolejnym popularnym certyfikatem w zakresie metodyki zarządzania projektami jest Prince2. Cieszy się on przede wszystkim dużą popularnością w Wielkiej Brytanii i występuje na 2 poziomach: podstawowym oraz zaawansowanym. Są one wzajemnie powiązane i, aby przystąpić do poziomu zaawansowanego, należy uprzednio zdać egzamin podstawowy. Uzyskane wyniki przekazywane są kandydatowi indywidualnie przez APM Group Ltd. Maksymalnie w ciągu 8 tygodni od dnia przystąpienia do egzaminu.

 • Prince2 Foundation –poziom podstawowy, certyfikat przyznawany dożywotnio, bez konieczności recertyfikacji. Egzamin trwa godzinę i składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Egzamin zostaje zaliczony, gdy zdający udzielił minimum 50% poprawnych odpowiedzi. Koszt certyfikacji to 200 funtów.
 • Prince2 Practitioner – poziom zaawansowany. Egzamin trwa 2,5 godziny i składa się z 9 pytań testowych wielokrotnego wyboru ułożonych na podstawie case study. Podczas egzaminu można korzystać z podręcznika Prince2. Po 5 latach wymagana jest recertyfikacja (egzamin testowy wielokrotnego wyboru złożony z 3 obszarów pytań na bazie case study) przedłużająca ważność kwalifikacji na kolejne 5 lat. Koszt – 370 funtów.
Wróć do listy artykułów
ABB_logo ATOS budimex_rgb logo Corning_301Blue_BoxLockup_WhiteLogo_Solid_6in logo-fp GFT_Gobo_slide_Logo_rz_RGB grasz-logo-cmyk Mondelez International Logo GM logo-6 Lonely logo skanska_logo logo stock NA STRONE(01) logo Tesco11 UBS_semibold_RGB_obszar Unilever.svg k-csr-masters-1200x428 ABB_logo ATOS budimex_rgb logo Corning_301Blue_BoxLockup_WhiteLogo_Solid_6in logo-fp GFT_Gobo_slide_Logo_rz_RGB grasz-logo-cmyk Mondelez International Logo GM logo-6 Lonely logo skanska_logo logo stock NA STRONE(01) logo Tesco11 UBS_semibold_RGB_obszar Unilever.svg k-csr-masters-1200x428
KarieraPlus © 2017 Wdrożenie