Informatyk, czyli kto?

Informatyk, czyli kto?

„Jestem informatykiem” to trochę ogólnie powiedziane. Zanim przystąpisz do szukania pracy lub zanim zaakceptujesz ofertę, zastanów się, jaki charakter pracy będzie ci odpowiadał.

Wybierz zawód

Informatyk może wybrać dzie­siątki specjalizacji. Która tobie najbardziej odpowiada? Tę decy­zję warto podjąć już na studiach i zacząć rozwijać się w danym kie­runku, viagra decydując się na stosowne kursy, a może także zdobywając certyfikaty. Twoje mocne strony w połączeniu z zainteresowaniami dadzą ci silną pozycję na rynku pracy. Pamiętaj, że niektóre zawo­dy stwarzają większe możliwości awansu niż inne.

Lubisz matematykę? Twoje zalety to dokładność i pomysłowość? Dobrze wypadasz w testach na logikę? Kręci cię tworzenie kodów? Znasz podstawy kilku języków programowania i zgłębiasz ich tajni­ki? Świetnie, dla programistów jest mnóstwo ofert!

Potrafisz tworzyć efektywne sieci? Masz w sobie niewyczerpane pokłady cierpliwości? Możesz pochwalić się rozwiniętymi umie­jętnościami interpersonalnymi? Chcesz uzyskać certyfikat MCSE Microsoftu lub CCIE Cisco? Zostań administratorem sieci kompu­terowej.

Masz nie tylko wiedzę techniczną, ale i zmysł plastyczny? Biegle posługujesz się programami graficznymi? Znasz HTML, PHP i ASP? A w dodatku uczysz się Flasha, Javy, Perla, Oracle lub CGI? Potra­fisz zaprojektować ciekawe funkcjonalności? Najlepszy dla ciebie będzie zawód webmastera.

Spróbuj zaplanować swoją ścieżkę kariery. Myśl kilka lat do przodu. Zastanów się, kim chciałbyś być w perspektywie 5–10 lat. Znajdź na GoldenLine lub LinkedIn osoby o podobnym profilu i zobacz, jak udało im się osiągnąć dzisiejszą pozycję. Przeanalizowanie kilkunastu historii zatrudnienia da ci wskazówkę, od czego zacząć.

Z domu czy z biura?

Niektórzy informatycy mogą wykonywać pracę zdalnie, np. leżąc na plaży na Kajmanach. Oczywiście, jeżeli tylko mają dobry dostęp do internetu. Jednak nie wszyscy pracodawcy się na to godzą. Niedawno z możliwości pracy zdalnej wycofała się szefowa Yahoo! Marissa Mayer. Stwierdziła, że pewne doświadczenia można zdo­być tylko w firmie, a najlepsze pomysły rodzą się podczas wspól­nych spotkań. Niektórzy przedsiębiorcy są zgodni – tylko w biurze można zgrać zespół i osiągać najlepsze rezultaty. Z kolei inni uważają, że pracownicy są najbardziej efektywni, jeżeli realizują powierzone im zadania w warunkach i w godzinach, które najbar­dziej im odpowiadają. Są wtedy zmotywowani i chcą odwdzięczyć się wynikami za okazane zaufanie. Zawsze istnieje też trzecie roz­wiązanie – znaleźć firmę, w której będziesz czuć się niemal tak swobodnie jak w domu.

Popytaj wśród znajomych, jakie zwyczaje panują w firmie, do któ­rej chcesz aplikować. A jeśli nie uzyskasz odpowiednich informacji, dowiedz się tego od rekrutera podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Informatyk wśród ludzi

Zazwyczaj pracownicy są rozliczani z efektów swojej pracy przez kierownika zespołu lub całego projektu. Może odpowiada ci taki układ, a może nawet chcesz w przyszłości objąć takie stanowisko? Jeżeli tak, to przyglądaj się uważnie nie tylko kompetencjom prze­łożonego. Zwracaj też uwagę na styl, w jakim prowadzi rozmowy z podwładnymi, i na to, jak mobilizuje grupę, żeby wywiązała się ze swoich zadań przed terminem.

Natomiast jeżeli nie lubisz hierarchii, zorientuj się, które firmy w twoim regionie wprowadziły scrum, czyli nowoczesny sposób zarządzania pracą zespołów IT. Zamiast szefa jest w nich tylko tzw. scrum master, który pomaga w organizacji pracy i rozwiązuje zaist­niałe problemy. Informatycy pracują w dwutygodniowych cyklach. Codziennie podczas porannego spotkania (tzw. stand-up) po kolei opowiadają o swoich postępach i najbliższych planach. Po zakoń­czeniu cyklu uczestniczą w tzw. sprint review, podczas którego prezentują gotowe efekty pracy. Następnie wspólnie wymieniają dobre praktyki i zastanawiają się, jak ulepszyć swoje działania. Dzięki temu zespół wciąż poprawia jakość pracy.

Niektóre stanowiska w branży IT wymagają nie tylko kontaktu z koleżankami i kolegami, ale także z klientem. Zastanów się, czy sprawdzisz się w takiej roli. Czy potrafisz otwarcie rozmawiać z kimś spoza najbliższego środowiska? Czy wiesz, jak poruszać specjalistyczne tematy z osobą, która nie ma technicznego wy­kształcenia? Jeżeli odpowiedzi brzmią „tak”, spróbuj swoich sił np. jako konsultant IT lub wsparcie zespołu sprzedaży.

Korpo-kultura

Praca w korporacji jest specyficzna. W jej funkcjonowanie wpisa­ne są pewne mechanizmy, które pomagają zapanować nad tak dużą grupą ludzi. Trzeba się do nich dostosować, np. raportować do konkretnych osób, a własne pomysły zgłaszać przez odpo­wiednie systemy. Jeżeli już zorientujesz się, kto jest kim i do jakiego działu zgłosić się z daną sprawą, być może docenisz taki przej­rzysty i logiczny układ. Tym bardziej że praca w korporacji często łączy się z dodatkowymi korzyściami – od atrakcyjnego pakietu szkoleń, poprzez darmową opiekę medyczną, aż po bilety do kina i imprezy integracyjne.

Jeżeli jednak mierzi cię złożona struktura i źle się czujesz w open space, rozejrzyj się za mniejszymi firmami. Coraz więcej polskich firm IT podbija rynek gier czy oprogramowania. W nich kultura organizacyjna nie jest wyznaczona przez międzynarodowe stan­dardy. Jednak nie łudź się, że obędziesz się bez znajomości języka angielskiego. Polskie firmy bardzo często pracują dla zagranicznych klientów. Możesz też poszukać miejsca dla siebie w innych bran­żach, w których np. funkcjonuje zespół odpowiedzialny za two­rzenie nowoczesnych systemów na potrzeby banków lub nawet pojedyncze osoby utrzymujące sieć komputerową.

W pracy będziesz spędzać 8 godzin dziennie, a czasem nawet wię­cej. I tak do 67. roku życia. Wyobrażasz sobie wykonywanie zadań, których najzwyczajniej nie lubisz? Nie zmieniaj się we frustrata. W tej branży masz naprawdę szeroki wachlarz możliwości.

Anna Tomczyk

Wróć do listy porad
ABB_logo ATOS budimex_rgb logo Corning_301Blue_BoxLockup_WhiteLogo_Solid_6in logo-fp GFT_Gobo_slide_Logo_rz_RGB grasz-logo-cmyk Mondelez International Logo GM logo-6 Lonely logo skanska_logo logo stock NA STRONE(01) logo Tesco11 UBS_semibold_RGB_obszar Unilever.svg k-csr-masters-1200x428 ABB_logo ATOS budimex_rgb logo Corning_301Blue_BoxLockup_WhiteLogo_Solid_6in logo-fp GFT_Gobo_slide_Logo_rz_RGB grasz-logo-cmyk Mondelez International Logo GM logo-6 Lonely logo skanska_logo logo stock NA STRONE(01) logo Tesco11 UBS_semibold_RGB_obszar Unilever.svg k-csr-masters-1200x428
KarieraPlus © 2017 Wdrożenie